دوران سازندگی 1 از سال ( 69 تا 82 ) :

در این دوره 14 ساله با قبول مسئولیت ملی و کشوری در سپاه که با مراجعت یگانهای رزمی به شهرها و پادگانهای خود بود برنامه وسیع و گسترده ای را به منظور باز سازی و نوسازی در قالب فعالیتهای عمرانی ام آغاز می گردد .
نظر به اینکه طبق اصل 147 قانون اساسی در زمان صلح از تجهیزات فنی و افراد نیروهای مسلح در کارهای مختلف کشور استفاده می شود فلذا بمنظور مشارکت سپاه در امر بازسازی کشور بعنوان مجری طرح از سال 69 دستورالعملی با عنوان منشور سازندگی تهیه و پس از تصویب و ابلاغ آن از سوی فرماندهی کل قوا مبنای فعالیتها قرار گرفت که با ارائه طرح اولیه پروژه هایی را در سطح کشور و در کلیه استانها در چند محور آغاز کردیم که نتیجه تلاش ها ساخت و بهره برداری 70 مجتمع استقراری و احداث شهرکهای مسکونی و همچنین تشکیل و حمایت از شرکتهای تعاونی مسکن شخصی پرسنل و ده ها مجموعه رفاهی و تفریحی بزرگ و چند بیمارستان و کلینیک درمانی و مراکز آموزشی و علمی را شامل می شد که کل این احداثات در سطح کل کشور در مدت 14 سال بالغ بر یک میلیون متر مربع می باشد . همچنین در کنار بازسازی داخل سپاه ، با ایجاد قرار گاههای بازسازی و تشکیل موسسات برای عمران و آبادی کشور احداثات زیادی را با امکانات و ماشین آلات برای وزارتخانه های مختلف انجام داده ایم . شرح گوشه ای از آنها بطور اجمالی در سایت قرارگاه بازسازی خاتم الانبیا ( ص ) از سال 70 به بعد قابل مشاهده است