احياي ورزش پهلواني با احداث زورخانه

 

سالن ورزش‌هاي باستاني شهداي خطيب به عنوان اولين زورخانه احداثي شهرداري در سطح شهر در فضايي به مساحت 1500 متر مربع و اعتباري بالغ بر 8 ميليارد ريال احداث گرديده و به موازات افتتاح در اختيار باستاني كاران تبريز قرار گرفته است.
در آن دوران و در كنار احداث سالن‌ها و زمين‌هاي ورزشي متعدد در سطح محلات و نيز ايجاد امكانات لازم براي ترويج ورزش همگاني، احداث سالن ورزش‌هاي باستاني به عنوان تنها ورزش پهلواني كشور و استان مورد توجه قرار گرفت و با افتتاح اولين مجموعه تخصصي اين رشته، گامي در جهت احياي اين ورزش كهن كه ريشه در آيين‌هاي ديني و اخلاقي ايراني، اسلامي دارد برداشته است.
ترويج و اشاعه اخلاق، جوانمردي، روحيه دستگيري از محرومان و منش‌هاي ديني و اخلاقي از مهم‌ترين اهداف ما برای احداث این سالن بود