افزايش سرانه تالارهاي عمومي

احداث تالارهاي متعدد عمومي و مراسم‌ها و آئين‌ها در نقاط مختلف شهر بخش دیگری از اقدامات دوران مدیریت شهری بود و طي آن سال‌ها موفق شدیم با احداث و تكميل چنين فضاهاي عمومي به عنوان بستر  برگزاري و اجراي آئين‌ها، مراسم، همايش‌ها و سمينارهاي متعدد علمي و فرهنگي و هنري بر سرانه تالارهاي عمومي شهر به میزان سه برابر نسبت به قبل بیفزاییم.
تالارهایی نظیر تالار شمس تبريزي ، تالار انديشه ، تالار تبريز ، تالار، الغدير و تالار دكتر مبين از مهم ترین این تالارها در آن دوران بود.