۱۲ فروردین طاغوت را به زباله دان پرت کرد

روز دوازدهم فرودین آغاز گر روز برابری و برادری در ایران بود تا فریاد یکصدای ملت با آری گفتن به جمهوری اسلامی ایران قدرت مردم ایران را به نمایش بگذارد.

دوازدهم فروردین روز به ثمر نشستن تلاش یکصد ساله ایرانیانی بود که برای کسب آزادی در تعیین سرنوشت خود به ثمر نشست و ملت ایران همه با هم یکصدا با آری گفتن به جمهوری اسلامی ایران راه حکومت مردم سالاری را شروع کردند.
دوازدهم فروردین در تاریخ ایران نقطه عطفی در راستای دستیابی ملت ایران به رهبری امام راحل برای دستیابی به حق و حقوق اصلی خود به شمار می رود که در این روز فریاد آنان برای همیشه در گوش جهانیان پیچید تا بدانند این مردم چه حکومتی را می خواهند.
پس از سرنگونی رژیم شاهنشاهی و کوتاه شدن دست استعمارگران و استکبار غرب از ایران همه مردم ایران، ترک و فارس و لر و کرد و بلوچ، همه همدل و همزبان، یکصدا و متحد در برابر جهانیان فریاد جمهوری اسلامی را سردادند تا خود حکومتی را که می خواهند انتخاب کنند و مردم سالاری واقعی را برای تمام دنیا به نمایش بگذارند.
جمهوری اسلامی که رهبر انقلاب مردم و اسلام را دو مولفه قطعی آن می داند باعث شده که تمام دسیسه ها در رابطه با تفکیک این دو اساس اصلی را خنثی کرده و اجازه ندهد عده ای به دنبال حذف مردم و ایجاد حکومت اسلامی یا حذف دین و ایجاد حکومت جمهوری باشند.
یادآوری فرمایشات امام خمینی (ره) درباره اهمیت این روز بزرگ از هر مطلب دیگری مفید تر و ضروری تر به نظر می رسد تا هر دو گروهی که در صدد تقلیل بنیان های کلیدی اندیشه امام خمینی (ره) در تاسیس جمهوری اسلامی هستند، کمی به خود آیند.
امام خمینی درباره اهمیت این روز در قالب های مختلف سخن گفته اند و از دوازدهم فروردین به عنوان یکی از بزرگترین اعیاد مذهبی و ملی یاد کرده و از ملت ایران خواستند تا این روز را زنده نگه دارند. بخشی از سخنان امام راحل درباره این روز بدین شرح است:
من در این روز مبارک، روز امامت امت و روز فتح و ظفر ملت، جمهوری اسلامی ایران را اعلام می‏کنم. به دنیا اعلام می‏کنم که در تاریخ ایران چنین رفراندمی سابقه ندارد که سرتاسر مملکت با شوق و شعف و عشق و علاقه به صندوق ها هجوم آورده و رای مثبت خود را در آن ریخته و رژیم طاغوتی را برای همیشه در زباله دان تاریخ دفن کنند.
من از این همبستگی بی مانند که جز مشتی ماجراجو و بی خبر از خدا، همه و همه به ندای آسمانی «واعتصموا بحبل الله جمیعا و لاتفرقوا» لبیک گفتند و با تقریبا اتفاق آرا به جمهوری اسلامی‏ رای مثبت دادند و رشد سیاسی و اجتماعی خود را به شرق و غرب ثابت کردند، تقدیر می‏کنم.
مبارک باد بر شما روزی که پس از شهادت جوانان برومند و داغ دل مادران و پدران و رنج های طاقت فرسا، دشمن غول صفت و فرعون زمان را از پای درآوردید و با رای قاطع به جمهوری اسلامی، حکومت عدل الهی را اعلام نمودید، حکومتی که در آن، جمیع اقشار ملت با یک چشم دیده می‏شوند و نور عدالت الهی بر همه و همه به یک طور می‏تابد و باران رحمت قرآن و سنت بر همه کس به یکسان می‏بارد.
مبارک باد شما را چنین حکومتی که در آن اختلاف نژاد و سیاه و سفید و ترک و فارس و لر و کرد و بلوچ مطرح نیست. همه برادر و برابرند؛ فقط و فقط کرامت در پناه تقوا و برتری و به اخلاق فاضله و اعمال صالحه است.
مبارک باد بر شما روزی که در آن تمام اقشار ملت به حقوق خود می‏رسند، فرقی بین زن و مرد و اقلیت های مذهبی و دیگران در اجرای عدالت نیست. طاغوت دفن شد و طغیان و سرکشی به دنبال او دفن می‏شود، و کشور از چنگال دشمن های داخلی و خارجی و چپاولگران و غارت‏ پیشگان نجات یافت.
اینک شما ملت شجاع، پاسداران جمهوری اسلامی هستید. اینک شما هستید که باید این ارث الهی را با قدرت و قاطعیت حفظ کنید و نگذارید بقایای رژیم متعفن که در کمین نشسته‏اند و طرفداران دزدان بین المللی و نفت خواران مفتخوار در بین صفوف فشرده شما رخنه کنند.
اینک شمایید که باید مقدرات خود را به دست بگیرید و مجال به فرصت طلبان ندهید و با قدرت الهی که مظهر آن جماعت است، قدم های بعدی را بردارید و با فرستادن طبقه فاضله و امنای خود در مجلس موسسان، قانون اساسی جمهوری اسلامی را به تصویب برسانید و همانطور که با عشق و علاقه به جمهوری اسلامی رای دادید، به امنای امت رأی دهید تا مجالی برای بد اندیشان نماند.
صبحگاه ۱۲ فروردین – که روز نخستین حکومت اللَّه است – از بزرگترین اعیاد مذهبی‏ و ملی ماست. ملت ما باید این روز را عید بگیرند و زنده نگه دارند. روزی که کنگره‏های قصر ۲۵۰۰ سال حکومت طاغوتی فرو ریخت و سلطه شیطانی برای همیشه رخت بربست و حکومت مستضعفین که حکومت خداست به جای آن نشست.
هان! ای ملت عزیز که با خون جوانان خود حق خود را به دست آوردید، این حق را عزیز بشمرید و از آن پاسداری کنید، و در تحت لوای اسلام و پرچم قرآن، عدالت الهی را با پشتیبانی خود اجرا نمایید.
با توجه به این سخان ارزشمند و گرانقدر هوشیاری مردم در برابر رخنه دشمنان داخلی و خارجی و جلوگیری از حضور مفتخواران در بین مردم بیشتر از هر چیزی اهمیت دارد تا جمهوری اسلامی که با اهدا خوان جوانان این مرز و بوم و همدلی و همزبانی این مردم بدست آمده را حفظ و حراست کنیم.
مردم، همانهایی که یکصدا و متحد فریاد جمهوری اسلامی را سرزدند به فرمورده بنیان گذار انقلاب صاحبان اصلی این نظام بوده و باید خود از این داشته گرانقدر نگهداری کنند تا دشمنان نتوانند به نقشه های شوم خود دست یابند.
دوازدهم فروردین روزی است که باید همگان این روز را به هم تبریک گفته و با گرامیداشت این یوم الله به پاسداشت خون پاک شهدایی که با فدا کردن جانشان دست طاغوت را از سر ملت کوتاه کردند، مسئولانه در نظام جمهوری اسلامی حضور داشته باشند.
دوازدهم فروردین روزی است که دولت برای ایجاد خود از ملت همدلی می طلبد،بی هیچ ریب و شکی ۱۲ فروردین ۵۸ همدلی و همزبانی ملت و دولت برای حفظ انقلاب و ارزش های آن بوده است.
روز دوازده فروردین، روز ظهور همت ملت و رای به حکومتی بوده است که پایبند آرمان ها و آمال خویش است و با ایستادگی و مقاومت ؛ به جهانیان نشان خواهد داد که هرگز دست از حقوق خود نخواهد کشید.
شاید شعار امسال« دولت و ملت؛همدلی و هم زبانی» یادآوری است برای آنکه دولت و یا ملت همچنان بر همدلی و همزبانی خویش استوار باشند تا بتوانند قله های رفیع موفقیت را چون همیشه فتح کنند.