بانك شهر، پشتوانه مالي و اعتباري شهرداري

 

ايده اوليه تشكيل و راه اندازي بانك شهر از سوي شهرداري تبريز به عنوان نهاد مستقل مالي و اعتباري شهرداري براي نخستين بار در بين شهرداري‌هاي كشور بعد از تهران مطرح و عملياتي شد.
اين بانك كه در آغاز كار تنها به عنوان يك موسسه مالي و اعتباري فعاليت خود را از تهران آغاز كرد، به فاصله كوتاهي موفق به اخذ مجوزهاي قانوني تبديل شدن به بانك از سوي بانك مركزي شد و در همين اثنا نيز شعبه‌ها و مديريت‌هاي متعدد آن در سطح استان آذربايجان‌شرقي و شهر تبريز راه‌اندازي شدند.
بانك شهر تبريز در آن مقطع با وجود جديدالتاسيس بودن، مورد استقبال كاركنان شهرداري و شهروندان تبريزي قرار گرفت و طيف كثيري از شهروندان هنوز از خدمات اين بانك بهره‌مند هستند.
توفيقات و خدمات بانك شهر شهرداري تبريز از زمان راه‌اندازي رسمي تاكنون به حدي بوده است كه بنابر اعلام مديرعامل اين بانك، شهرداري تبريز به عنوان سهام دار عمده بانك شهر و شهر تبريز به عنوان اولين شهر كشور بعد از تهران در راه اندازي بانك، يكي از مورد توجه‌ترين شهرها در اعمال سياست‌ها و برنامه‌هاي مالي و پولي است و مديريت اين بانك در تمام تصميم سازي‌ها و تصميم‌گيري‌ها تبريز را در اولويت كاري خود قرار می دهد.