بيمارستان كودكان سرطاني، پاسخ به سكوتي پر از فرياد

 

در ادامه اقدامات و فعاليت‌هاي اجتماعي شهرداري دوران 8 ساله ، كلنگ احداث نخستين بيمارستان تخصصي كودكان سرطاني و مبتلا به بيماري‌هاي خاص نیز به زمين زده شد.
تصميم به احداث اين مركز درماني، به دنبال بازديد دو سال قبل از بيمارستان كودكان گرفته شد و خوشبختانه با مساعدت و كمك شوراي اسلامي شهر در تصويب اعتبارات مورد نياز براي ساخت اين بيمارستان، شرايط براي آغاز مراحل اجرايي آن فراهم گرديد.
شهرداري دوران 8 ساله به عنوان نهاد اجتماعي، در كنار ساير وظايف و مسووليت‌هاي عمراني و خدماتي خود، گام‌هاي اساسي در راستاي پاسخگويي به مطالبات اجتماعي شهروندان برداشت و احداث بيمارستان تخصصي كودكان سرطاني  نيز در راستاي همين سياست‌ها و اهداف در دستور كار قرار گرفت.
اين بيمارستان در زميني به وسعت 1000متر، در 4 طبقه و با زيربنايي به وسعت 4هزار متر طراحی شد که براي احداث اين مركز بالغ بر 10 ميليارد ريال اعتبار اولیه نیز در آغاز کار پیش بینی شده بود.