ائل باغي ، بستر توسعه جهشي فضاي سبز

محدوده 230 هكتاري پارك ايل باغي كه از سوي منابع طبيعي استان جهت آماده سازي و ايجاد زيرساخت‌هاي رفاهي تفريحي و گردشگري به شهرداري دوران سازندگی تحويل داده شده بود، پس از اجراي طرح‌هاي متعدد رفاهي، تفريحي، درختكاري، توسعه فضاي سبز و ايجاد مجموعه‌ها و زيرساخت‌هاي بازي و تفريح از جمله مجتمع  سورتمه سواري، شهربازي‌هاي مدرن و جديد، آبشار مصنوعي، آلاچيق و مبلمان پاركي همزمان با عيد سعيد غدير به بهره‌برداري رسيد.
مديريت شهرداري دوران سازندگی با درك اهميت حفظ و حتي ايجاد و توسعه فضاي سبز شهري به عنوان ميراث نسل‌هاي آتي، برنامه‌ريزي جامع و هدفمندي را براي تحقق و احياي دوباره باغ شهر تبريز در يك دوره زماني مشخص انجام داده بود و طي آن دوران نيز علاوه بر جلوگيري از تغيير كاربري فضاهاي سبز به مسكوني و تجاري و تخريب فضاي سبز شهري، بسترهاي لازم براي دستيابي به اين هدف را فراهم کرد.
براي آماده سازي و تجهيز مجموعه 230 هكتاري ايل باغي 200ميليارد ريال از سوي شهرداري در آن دوران هزينه شد.