پارك‌هاي بانوان، براي نشاط زنان و دختران

 

ايجاد و توسعه پارك‌ها و بوستان‌هاي ويژه بانوان، با هدف فراهم آوردن محل و بستر مناسب به منظور تفريح، ورزش و گذران اوقات فراغت زنان و دختران تبريزي، از جمله ماندگارترين اقدامات شهرداري دوران سازندگی بود و ما توانستیم با طراحي و راه‌اندازي 8 پارك بانوان در مناطق مختلف شهري، زمينه را براي استفاده مناسب و بي‌دغدغه بانوان تبريزي از اين پارك‌ها فراهم آوریم.
ايجاد و توسعه اين پارك‌ها موجي از رضايت و قدرداني را نزد طيف‌هاي مختلفي از زنان و دختران تبريزي نسبت به اقدام مديريت شهري در آن سال ها ايجاد كرد.

فهرست پارك‌هاي بانوان موجود در تبريز:

پارك بانوان آنا
پارك بانوان شمس
پارك بانوان رضوان شهرك امام (ع)
پارك بانوان بهار
پارك بانوان ولي‌عصر
پارك بانوان بانوي مهر شهرك باغميشه
پارك بانوان كوي افسران