پل اتحاد ملي، چهارمين پل كابلي دنيا

 

پل اتحاد ملي يا پل كابلي تبريز، پلي زيبا و مدرن در محدوده ورودي شرقي تبريز است كه در سال 1386 به بهره‌برداري رسيد.
براي ساخت اين پل حدود 700 ميليارد ريال هزينه شده است.
در ساخت و اجراي اين پل 22هزار تن ميل گرد، چهارهزار و 582 متر مكعب با عيار 500 و يك هزار و 859 متر مكعب با عيار 450 بتن‌ريزي شده است.
پل كابلي تبريز از نوع جعبه‌اي، داراي 113 متر طول و 32 متر عرض بوده و عرشه آن به وسيله 32 كابل نگهداري مي‌شود.
اين پل كه از نظر مكانيزم‌هاي فني و ابعاد عرضي و طولي چهارمين مورد در دنياست، توسط متخصصين ايراني و با نظارت شركت فرانسوي فرسينت احداث شده است.
اين پل به مناسبت سال 86 پل اتحاد ملي نامگذاري گرديد.