پيشگامي در مناسب‌سازي محيط براي معلولين

تلاش براي مناسب سازي محيط شهري براي تردد آسان و بدون مشكل معلولان، جانبازان و كم توانان حركتي در سطح شهر يكي از محوري‌ترين طرح‌ها و برنامه‌هاي كاري شهرداري تبريز طي سال‌هاي سازندگی بوده و اين هدف با انتخاب مشاور عالي براي شهرداري در اين حوزه در همان زمان به عنوان اولويت اساسي در دستور كار شهرداري قرار گرفت.
تلاش براي بهسازي و مناسب سازي برخي ميادين، تقاطع‌ها، پياده روها و محيط فيزيكي ادارات و دستگاه‌هاي اجرايي و در كنار آن برنامه‌ريزي براي مناسب‌سازي تعدادي از اتوبوس‌هاي شهري از مهم‌ترين برنامه‌هاي  شهرداري تبريز در آن زمان بود به طوري كه اين سطح و حجم از اقدامات ، شهرداري تبريز را به نهادي پيش‌رو در سطح كشور به لحاظ توجه به مسايل معلولان و جانبازان تبديل کرد.
در سايه همين اقدامات موفق و اثربخش نيز شهرداري تبريز در سال 92 موفق به احراز رتبه برتر كشوري در بين كلان‌شهرهاي كشور از نظر مناسب‌سازي محيط شهري براي معلولان شد و از اين حيث نيز در صدر شهرداري‌هاي ايران قرار گرفت.