تالارهايي براي ازدواج جوانان

احداث و راه اندازي تالارهاي مختص برگزاري آئين‌هاي ازدواج آسان، كم هزينه و رايگان براي جوانان، با هدف ترغيب جوانان به تشكيل زندگي و نيز كمك به تامين بخشي از هزينه‌هاي ازدواج از ديگر اقدامات مديريت شهري دوران 8 ساله بوده است.
مديريت شهري آن دوران 4 تالار ازدواج آسان داير كرد كه اين تالارها به تناوب و برحسب نوبت و درخواست متقاضيان، با كم ترين و مناسب‌ترين امكانات رفاهي، خدماتي، پذيرايي، برگزاري مراسم عقد و عروسي و ديگر امكانات در اختيار زوج‌هاي جوان قرار مي‌گيرند.