تبريز، شهر تقاطع‌ها

طراحي و احداث تقاطع‌هاي غيرهم‌سطح، پل‌هاي روگذر و زيرگذرهاي تبادل ترافيكي در كلانشهرها از جمله راهكارها و الزلامات موثر در تقسيم و تبادل بار ترافيكي معابر و مسيرهاي درون شهري به شمار ميرود.
مديريت شهري دوران سازندگی نيز به جهت محدوديت‌ها، مشكلات و چالش‌هاي ترافيكي موجود، از دهه‌هاي گذشته ناگزير از طراحي و احداث ده‌ها تقاطع غير همسطح و نيز روگذر و زيرگذر در كريدورهاي شمال به جنوب و شرق به غرب تبريز به ويژه كمربندي‌هاي موجود بوده كه با احداث اين طرح‌ها بخش قابل توجهي از مشكلات ترافيكي درون شهري مرتفع و تردد خودروها و وسايط نقليه تسهيل گرديده است.
از مهم‌ترين طرح‌ها و تقاطع‌هاي غير هم سطح موجود در تبريز مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
پل روگذر ابوريحان
پل روگذر شهيد پيشقدم
پل روگذر ميدان سجاديه
پل روگذر چهارراه آبرسان
تقاطع سه طبقه ميدان جهاد
پل روگذر بهار
پل روگذر قدس
پل روگذر مايان
پل تقاطع غير هم سطح سرداران فاتح
تقاطع غيرهم سطح شهيد شفيع‌زاده
طرح تبادل امام علي بن ابيطالب (ع)
زيرگذر طالقاني
زيرگذرمارالان
زيرگذر حكيم نظامي
زيرگذر لاله
زيرگذر فيضيه
زيرگذر راهنمايي