ترمينال بزرگ تبريز، پايانه تكريم

طرح توسعه پايانه بزرگ و مركزي مسافربري تبريز كه در حال حاضر مراحل اجرايي آن با سرعت قابل توجهي در حال انجام مي‌باشد، از جمله طرح‌ها و پروژه‌هايي است كه در راستاي تسهيل امورات مربوط به جابجايي مسافران بين شهري و نيز توسعه زيرساخت‌هاي رفاهي خدماتي در دستور كار شهرداري دوران سازندگی قرار گرفت.