جايزه ادبي تبريز

برگزاري نخستين جشنواره جايزه ادبي تبريز گامي بزرگ در راستاي تشويق و ترغيب داستان نويسان و شاعران جوان بود كه اين مهم به همت مديريت شهري و سازمان فرهنگي هنري شهرداري تبريز محقق گرديد.
نخستين جايزه ادبي تبريز در بخش‌هايي چون شعر فارسي، شعر تركي و داستان كوتاه برگزار شد.
بيش از 5 هزار اثر به دبيرخانه جايزه ادبي تبريز ارسال گرديده بود كه در خاتمه از سه شركت ‌كننده برگزيده هر بخش به عنوان نفرات برتر تجليل شد و از نفرات چهارم تا دهم هر بخش نيز به عنوان نفرات تقديري تجليل گرديد.