جواهري در شهر

احداث و آماده‌سازي پروژه بزرگ، مدرن و زيباي مركز خريد جواهر تبريز در محل بقاياي پل بازار سابق مقابل دانشگاه اين شهر كه از 17 سال قبل با بي‌تدبيري متوليان و مسوولان امر به پروژه‌اي رها شده تبديل و باعث بدمنظره شده قلب شهر اولين‌ها گرديده بود، در نهايت با تدبير مديريت شهري به فرصت و ظرفيتي بي‌نظير براي خريد و تفريح شهروندان و گردشگران تبريزي تبديل شد.
اين مجموعه در زيربنايي به وسعت 10 هزار متر مربع در مدت 30 ماه توسط شهرداري تبريز به مرحله اجرا و بهره‌برداري رسيد و براي احداث آن بالغ بر 120 ميليارد ريال اعتبار از سوي شهرداري تبريز و بخش خصوصي هزينه شده است.
در اين مجموعه، علاوه بر احداثات تجاري و خدماتي پيش‌بيني شده كه جمعا 6300 مترمربع از كل زيربناي 10 هزار متر مربعي پروژه را در قالب 55 مغازه و واحد تجاري را دربرمي‌گيرد، بالغ بر 3700 مترمربع نيز به فضاهاي رفاهي و تفريحي اختصاص يافته كه از جمله اين فضاها مي‌توان به احداث رستوران به مساحت 870 متر مربع در طبقه اول، فست فود و محل بازي كودكان در 500 مترمربع در طبقه همكف، دو باب فروشگاه در طبقه هم كف و يك فروشگاه در طبقه دوم الحاقي از ضلع شمالي، فرهنگسرا در بخش مياني طبقه فوقاني به مساحت 1100 مترمربع، كافي شاپ در قسمت راهرو شمالي مركز خريد به مساحت 100 مترمربع اشاره كرد.