خاوران، مدرن‌ترين شهرك مسكوني شمالغرب

شهرك مسكوني خاوران به عنوان يكي از جديدترين و مدرن‌ترين شهرك‌هاي مسكوني شمالغرب كشور در دوران 8 ساله با آغاز مراحل آماده سازي ، تولد خود را در بين ديگر شهرهاي سرريز جمعيتي ايران جشن گرفت و با آماده سازي زيرساخت‌هاي خدماتي، مسكوني، تجاري و توسعه‌اي ، شكل واقعي خود را پیدا کرد.
اين امر با ايجاد و تاسيس شهرداري منطقه9، شهرداري ويژه خاوران، شتاب بيشتري به خود گرفت و امروز در سايه اين اقدامات انگيزه براي صاحبان املاك براي ساخت و آماده سازي در اين شهرك افزايش يافته است.
اهم اقدامات انجام يافته در اين شهرك از سوي شهرداري تبريز طي اين سال‌ها به شرح زير است:

تفكيك و تحويل قطعات مسكوني و تجاري به صاحبان املاك
واگذاري اسناد مالكيت قطعات به صاحبان املاك و تعاوني‌هاي مسكوني ادارات
آغاز مراحل احداث 500 واحد مسكوني در فاز اول
برنامه‌ريزي و هدف گذاري ساخت 1800 واحد مسكوني در فازهاي بعدي
آغاز مراحل احداث استاديوم 5 هزار نفري
آغاز مراحل ساخت مسجد آبي
آغاز مراحل اجرايي پارك آبي
تحويل زمين‌هاي مورد نياز براي احداث زيرساخت‌هاي رفاهي، تفريحي، فرهنگي، ورزشي و مذهبي به پيمانكاران و سرمايه گذاران
بسترسازي براي افزايش انگيزه ساخت و ساز در اين شهرك نزد صاحبان املاك
آماده سازي  معابر، خيابان‌ها و فضاهاي عمومي شهرك