ديتاسنتر، اتاق فرمان داده‌هاي شهري

راه اندازي  و آغاز به كار ديتاسنتر شهرداري تبريز گامي بلند در راستاي مديريت و تبادل اطلاعات و داده‌هاي اطلاعاتي حوزه‌هاي مختلف شهرداري و شهر تبريز به شمار مي‌رفت. 
اين مركز قابليت جمع‌آوري، ذخيره‌سازي، تجزيه، تحليل و تبادل سريع و به موقع اطلاعات و داده‌هاي اطلاعاتي و ارايه خدمات مورد نياز سازمان‌ها و مناطق تابعه شهرداري، نهادها و ادارات دولتي و نيز عموم شهروندان تبريزي را داراست.
با راه اندازي مركز داده پردازي يا ديتاسنتر شهرداري، كليه اطلاعات و منابع اطلاعاتي شهر و شهرداري تبريز در فضايي مجازي و با امنيت و سرعت كامل جمع آوري گرديد و پس از ذخيره سازي و تجزيه و تحليل داده‌ها در اختيار مناطق، سازمان‌ها و مجموعه‌هاي تابعه شهرداري و نيز ادارات و سازمان‌هاي دولتي قرار مي‌گيرد.
ديتاسنتر شهرداري تبريز يكي از مدرن‌ترين، تخصصي‌ترين و علمي ترين مراكز داده‌پردازي كشور به شمار مي‌رود و در آينده نزديك با تقويت اين مركز، زمينه براي پايان دوران بروكراسي اداري در شهرداري تبريز فراهم خواهد شد.