زنده‌نامان، تكريم يادهاي ماندگار

در راستاي تجليل و ارج نهادن به مقام شامخ چهره‌هاي برجسته و ماندگار فرهنگي، هنري، اجتماعي، علمي، ورزشي و نيز ايثارگران سرافراز استان و به همت مديريت شهري دوران 8 ساله دو جشنواره بزرگ تجليل از زنده‌نامان تبريز و آذربايجان برگزار شد.
 آئيني كه موجبات تكريم چهره‌ها و مفاخر اين خطه به عنوان اولين بار در تاريخ كشور گرديد.
در اولين دور آئين زنده‌نامان از 30 چهره برجسته و در دومين دوره آن از 33 چهره برجسته استاني و شهري در بخش‌هاي مختلف تجليل شد.
آئين‌هاي تجليل از زنده‌نامان تبريز و آذربايجان در 9 بخش علمي، دانشگاهي، دفاع مقدس، مديريت كلان، ورزش، فرهنگ و هنر، امور اجتماعي، تحقيق و پژوهش، صنعت و خدمات و مشاركت و سرمايه‌گذاري برگزار گرديده‌اند.