فضای سبز ؛ احیای باغ شهر تبریز

برنامه ریزی و تلاش برای توسعه فضای سبز شهری تبریزبا هدف جبران قصورها و بی توجههی های قبلی از یک سو و احیاء دوباره باغ شهر قدیم تبریز از سوی دیگر ، از همان نخستین روزهای تصدی مسوولیت شهرداری در دستور کار دکتر نوین قرار گرفت و طی 8 سال طلایی ، در سایه اجرای طرح ها و پروژه های توسعه محور در این حوزه ، تا حد قابل توجهی بر سبزینگی این شهر افزوده شد و امروز بسیاری از پارک ها و بوستان های شهری و زیرساخت های موجود در حوزه فضای سبز تبریز یادگار آن دوران طلایی هستند.
برای تحقق اهداف مورد نظر در حوزه فضای سبز دو برنامه توسعه فضای سبز و حفظ و صیانت از فضای سبز موجود به طور هم سو در دستور کار مدیریت شهری 8 ساله دکتر نوین قرار داشت به طوری که با تشدید مقررات و ضوابط نظارتی و کنترلی ، از هر گونه تغییر کاربری فضاهای سبز شهری جلوگیری گردید و در مقابل بر حجم فضاهای موجود نیز افزوده شد.

اهم اقدامات و موفقیت های حوزه فضای سبز شهری:

اجرای طرح جنگل کاری ارتفاعات عون بن علی 
اجرای طرح توسعه 4 برابری ائل گولی با الحاق پارک 230 هکتاری ائل باغی
برنامه ریزی برای تملک ، حفظ و احیای باغات رواسان ، لاله و چایکنار
اجرای طرح های سالانه کاشت درخت و درختچه در فضاهای خالی شهر
اجرای طزرح کاشت محوطه های خالی ادارات و سازمان های دولتی
احداث بوستان ها و پارک های تخصصی و موضوعی ( بانوان ، هنرمندان ، قرآن و ... )
اجرای طرح توسعه پارک ارم
اجرای طرح شناسنامه دار کردن درختان سطح شهر
تشدید ضوابط و مقررات حفظ و گسترش فضای سبز
برخورد قاطع با تخریب کنندگان فضای سبز
احداث بیش از 80 پارک و بوستان محلی و افزایش دو برابری تعداد بوستان های تبریز
افزایش دو و نیم برابری سرانه فضای سبز شهری طی 8 سال

اجرای طرح کاشت پارک 2000 هکتاری عباس میرزا
احداث 6 پارک مسافر در مسیرهای تردد مسافرین 
احداث تفرجگاه صائب تبریزی
اجرای سالانه طرح کاشت گل های بهاری در ایام نزدیک به عید نوروز
اجرای طرح های انبوه کاری در تپه های مشرف به شهرک یاغچیان
اجرای طرح های انبوه کاری در مسیر اتوبان شهید کسایی
اجرای طرح های انبوه کاری در مسیر اتوبان پاسداران
اجرای طرح های انبوه کاری در فازهای اول و دوم پارک بزرگ
اجرای طرح های انبوه کاری در تپه های مشرف به شهرک رشدیه
اجرای طرح های انبوه کاری در پارک شمیم پایداری
اجرای طرح های انبوه کاری در تپه های الهیه
اجرای طرح های انبوه کاری در تپه های مشرف به مخابرات
اجرای طرح های انبوه کاری در داخل مسیر مهرانه رود
اجرای طرح های انبوه کاری در اراضی مستعد خاوران
اجرای طرح های انبوه کاری در محوطه های پیرامونی زندان تبریز
اجرای طرح های انبوه کاری در محوطه های پیرامون ترمینال
اجرای طرح های کاشت پاییزی
اجرای طرح های متعدد آبیاری قطره ای فضای سبز