توسعه آتش نشانی

به اذعان بسیاری از کارشناسان و البته به استناد اقدامات و فهایت های انجام گرفته در حوزه ایمنی و مدیریت ایجاد و توسعه زیرساخت های امنیت شهروندی ، شهر تبریز در دوران 8 ساله مدیریت دکتر نوین به جهت اجرای طرح های زیربنایی و توسعه ای در بخش آتش نشانی و ایمنی به مرز استانداردهای جهانی ایمنی شهری نزدیک شد.
امروز در سایه تدبیر مدیریت شهری آن دوران و به همت دکتر نوین ، آتش نشانی تبریز به جهت برخورداری از آخرین ، جدیدترین و مدرن ترین تجهیزات و ماشین آلات ایمنی و اطفاء حریق و نیز امداد و نجات شهری و در کنار آن نیروی انسانی ماهر و کاربلد رتبه دوم کشوری را بعد از تهران در اختیار دارد.

اهم اقدامات انجام گرفته در حوزه ایمنی و آتش نشانی:

طراحی و ساخت 20 ایستگاه جدید آتش نشانی 
طراحی و راه اندازی ایستگاه های فرعی و سیار آتش نشانی
خرید و افزایش تجهیزات و ماشین آلات اطفاء حریق
خرید مدرن ترین و جدید ترین تجهیزات امداد و نجات
ارتقاء سطح کارآمدی مدیران و نیروها
ارتقاء سطح آموزشی و دانش نیروها و یگان های امداد و نجات
استخدام و جذب بالغ بر 200 نیروی جدید فنی و عملیاتی با هدف ارتقاء توان عملیاتی
برگزاری مانورهای متعدد آمادگی نیروهای امداد و نجات
خرید نردبان مدرن و پیشرفته 52 متری اطفاء حریق
اجرای طرح ایمن سازی بازار تبریز با راه اندازی آتش نشانان بازار
راه اندازی و فعال سازی ناوگان موتوری آتش نشانی