حمل و نقل و ترافیک

تحقق آرمان نوسازی ، مدرن سازی و جوان سازی ناوگان حمل و نقل درون شهری و اصلاح و تقویت زیرساخت های این حوزه از جمله دغدغه های دهه های گذشته مدیریت شهری تبریز بود که در زمان مدیریت 8 ساله دکتر نوین محقق گردید.
راه دستیابی به این سطح از موفقیت البته از مسیر انجام مطالعات اجرایی طرح جامع حمل و نقل درون شهری و در سال 85 عبور کرد و به موازات انجام این مطالعات ، مراحل انجام مطالعات جامع سامانه ریلی قطارشهری تبریز نیز در دستور کار قرار گرفت.

اهم اقدامات حوزه حمل و نقل و ترافیک:

اجرای طرح های متعدد اصلاح هندسی معابر و میادین شهری
انجام 70 رشته مسیرگشایی های متعدد
نوسازی و جوان سازی ناوگان تاکسیرانی
نوسازی و جوان سازی ناوگان اتوبوسرانی
ایجاد و توسعه پارکینگ های طبقاتی و عمومی
راه اندازی مجهزترین مرکز کنترل ترافیک تبریز
تجهیز تقاطع های شهری به دوربینهای نظارت تصویری
نصب چراغ های راهنمایی هوشمند در تقاطع ها
اصلاح و نوسازی خط کشی معابر و خیابان ها
اجرای طرح پارکبان
احداث خطوط بی آر تی در مسیرهای شما به جنوب و شرق به غرب
اجرای سریع و همزمان خطوط مترو و ایستگاه های واقع در مسیر
آماده سازی الزامات اجرایی طرح ترافیک محدوده مرکزی شهر
انجام مطالعات امکان سنجی خطوط مترو

انجام مطالعات اصلاحات هندسی
افزایش تعداد تابلوهای راهنمایی و رانندگی
طراحی و احداث پارک های آموزش ترافیک
انجام مطالعات ساماندهی حمل و نقل درون شهری
مطالعات طراحی تقاطع های غیر همسطح  شهری
انجام مطالعات طراحی پل ها
اجرای دوربرگردان بر روی مهرانه رود
انجام مطالعات احداث مسیرهای دوچرخه
انجام مطالعات امکان سنجی مونوریل
شناسایی و اصلاح بیش از 300 نقطه نا امن و حادثه خیز
اصلاح هندسی 105 نقطه ترافیکی
احداث 25 پل عابرگذر و پیش بینی احداث 36 پل دیگر
استقرار سامانه کارت بلیط الکترونیک اتوبوسرانی
راه اندازی سامانه تاکسیمتر
اجرای طرح سیستم هوشمند در تقاطعهای شهری
ایجاد 72 کیلومترذ فیبر نوری
راه اندازی مرکز کنترل ترافیک اتوبوسرانی
خرید و تزریق اتوبوس های دو کابین 
خرید و تزریق 300 دستگاه اتوبوس جدید تک کابین