پل ها و روگذرها

طراحی و اجرای پل ها و تقاطع های هم سطح و غیر هم سطح و در کنار آن روگذرها و زوگذرها در مناطق شهری با هدف تبادل و مدیریت هدفمند ترافیکی شهر و نیز کاهش و رفع مشکلات و گره های ترافیکی ، بخش دیگری از مأموریت های مدیریتی دکتر نوین در مسوولیت 8 ساله اش بر شهرداری بود که این مأموریت نیز همانند اقدامات دیگر با موفقیت به انجام رسید و امروز همچون یادگارانی گرانسنگ در جای جای تبریز خودنمایی می کنند که در زیر به اهم این قبیل طرح ها اشاره می شود.

اهم پل ها و تقاطع های اجرا شده:

طرح عظیم تبادل امام علی (ع)
پل روگذر شهید پیشقدم
پل روگذر میدان سجادیه
پل روگذر بهار
پل روگذر قدس
پل روگذر مایان
پل و تقاطع غیر همسطح سرداران فاتح
پل و تقاطع غیر همسطح شهید شفیع زاده
زیرگذر فیضیه
زیرگذر خرمشهر
زیرگذر شهرک طالقانی
احداث 10 پل عابر گذر مکانیزه
احداث 25 پل عابرگذر عادی