زیباسازی منظر شهری

نگاه و رویکرد علمی به مقوله زیباسازی محیط و منظر شهری مبتنی بر آداب ، رسوم ، فرهنگ ، باورها ، تاریخ و ارزش های ملی و محلی یکی دیگر از شاخص های بارز دوران 8 ساله مدیریت دکتر نوین بر شهرداری و شهر تبریز بود که با محوریت سازمان تازه تأسیس زیباسازی و با تکیه بر همین اصول ، کار مهم طراحی ، ساخت ، اجرا و نصب تندیس ها و ائلمان های متنوع و متعدد را در دستور کار خود قرار داد.
این مهم با مشارکت و همکاری هنرمندان ، طراحان ، مجسمه سازان و فعالان این حوزه و بسترسازی مدیریت شهری آن دوران به مرحله اجرا در آمد و در کم تر از سه سال ، صدها نمونه از تندیس ها ، ائلمان ها و مظاهر جدید مبلمان شهری در جای جای شهر تبریز ظهور و بروز عینی یافت.

شاخص ترین اقدامات در حوزه زیباسازی منظر شهری:

طراحی ، ساخت و نصب مشاهیر و بزرگان تبریز ، آذربایجان و ایران 
طراحی و ساخت یادمان تشیع
طراحی و ساخت یادمان شهداء بمباران تبریز
طراحی و اجرای یادمان شهدای گمنام در ارتفاعات عون بن علی
طراحی و نصب تندیس سرداران شهید آذربایجان
نصب ماکت هواپیما و تندیس کلنل پسیان
طراحی و اجرای آبنمای موزیکال در پارک ولی عصر (ع) تبریز
اجرای طرح کاشیکاری بر روی بدنه پل های روگذر سطح شهر
اجرای نقاشی های دیواری ابتکاری و بدیع در سطح شهر
اجرا و نصب پرچم نوری ایران در ارتفاعات عون بن علی
احداث پارک مینیاتبریز
ساخت و نصب 65 تابلو موزاییک سنگ مفاخر و مشاهیر آذربایجان در پارک مفاخر
اجرای بیش از 50 طرح نور1ردازی بدنه پل ها و ساختمان های شهری

طراحی و اجرای ائمان ش هدا در وادی رحمت
نصب تندیس شمس تبریزی در بوستان شمس
اجرای طرح یادمان شمس در باغ گلستان
نصب تندیس میرزا حسن رشدیه در بوستان رشدیه
نصب تندیس استاد علامه جعفری
نصب تندیس پینه دور در عابرگذر تربیت
نصب تندیس فرش فروش در عابر گذر تربیت
نصب تندیس بستنی فروش در عابر گذر تربیت 
نصب تندیس دلاک در عابر گذر تربیت
نصب تندیس استاد شهریار مقابل ایستگاه مترو
اجرای ائلمان مشروطه در میدان استانداری
و ده ها تندیس و ائلمان دیگر