زیبایی و زشتی شهر 

زیبایی و زشتی روی روان و رفتار و فرهنگ مردم تاثیر میگذارد در شهر زیبا مردم احساس آرامش میکنند امروز در شهر های ما تقسیم فضای شهری بین سواره و پیاده کاملا نا عادلانه است شهرهای ما شهر آدم ها نیست شهر ماشین هاست بنابر این شهر ما زمانی زیبا خواهد بود که بین خلوت و جمعیت متن فاصله نباشد چون نتیجه عملی این فاصله وجود آدمهایی است با شخصیتهای چند پاره که روحشان تکه تکه شده است شهر های ما هم و غم خود را مصروف خدمات به ادم های سواره کرده اند و آدم های پیاده فراموش شده اند.شهرها ،خیابانها ،ساختمانها ؛فضای سبز ،میدان ها ،گذرها ،و معابر ،پارکینگ ها وفروشگاهها،مراکز تجاری و حتی تابلو هایشان را برای سواره ها طراحی کرده اند زمانی که مردم بتوانند به دست خودشان شهرشان را اداره و تزیین کنند آن وقت به زیبایی میرسیم که مردم آن شهر خوسته اندو شهرها دیگر اگر کاری برای زیبایی شهر انجام دهند باید ویژیگی های روان شناختی و فرهنگ حاکم بر همان شهر توجه کنند