دکتر علیرضا نوین تشریح کرد:

کارشناس مسایل شهری پنج اولویت و برنامه اصلی برای توسعه و پیشرفت محسوس تبریز در دوره ششم شواری شهر و شهرداری را تشریح کرد.
"علیرضا نوین" در گفت و گو با خبرنگاران با تاکید بر این که متاسفانه شهر تبریز در دوره قبلی شورا و شهرداری از مسیر توسعه و پیشرفت محسوس و جهشی دور شده است، تلاش و برنامه ریزی در راستای جبران این عقب ماندگی عمرانی را وظیفه اصلی همه مسوولان شهری و استانی برشمرد.
وی افزود: مهم ترین برنامه و اولویت مدیران شهری و استانی و حتی نمایندگان مجلس، باید حول محور تلاش برای تسریع مراحل اجرایی و اتمام طرح ها و پروژه های عمرانی و خدماتی متمرکز شود تا از این طریق شاهد تحول اساسی و توسعه محسوس تبریز باشیم.
به اعتقاد وی، تلاش برای طراحی و اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی درآمدزا که بتواند به منبعی مالی و درآمدی پایدار برای شهر و شهروندان تبدیل شده و تولید ثروت کند، از دیگر اولویت های مدیریت شهری تبریز باید باشد.
نوین همچنین احیای دوباره سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه شهری را از دیگر اولویت ها و الزامات توسعه پایدار شهری تبریز اعلام خاطرنشان کرد: از طریق جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی می توان به اعتبارات و درآمدهایی فراتر از بودجه های سالانه شهرداری دست پیدا کرد.
وی در خاتمه توسعه و ایجاد تحول در زیرساخت های حمل و نقل درون شهری و نیز توجه به مسایل فرهنگی، اجتماعی و ورزشی را از دیگر اولویت ها و برنامه هایی دانست که حل و تقویت آن ها وظیفه فراگیر مدیران و مسوولان می باشد.