"شفافیت" اساس کار مجلس و دولت

شهردار اسبق تبریز، شفافیت و تلاش برای نهادینه سازی این اصل مهم در سیستم اجرایی و خدماتی را اساس کار مدیریت شهری تبریز برشمرد.
"علی رضا نوین" با انتقاد از فقدان و عدم حاکمیت عنصر شفافیت در بخش عمده ای از فعالیت ها و خدمات دولت و مجلس افزود: مردم به عنوان خدمات گیرندگان اصلی، این حق را دارند تا از قوانین و ضوابط حاکم بر کشور و رویه های دخیل در خدمات رسانی به آنان مطلع باشند و این در حالی است که متاسفانه طی سال های اخیر، این موضوع کم تر مورد توجه بوده است.
وی اطلاع از قوانین و مقررات، شفافیت در نحوه محاسبه و مطالبه عوارض محلی و مالیات، ارایه گزارش های مداوم مالی از نحوه هزینه کرد بودجه های ملی و استانی، آگاهی از تصمیمات و مصوبات دولت و مجلس، ارتباط مستقیم مسوولان با مردم، تدوین و اجرای برنامه های راهبردی مبتنی بر خواست و مطالبات مردم، شفاف بودن مناقصات و پیمان های عمرانی و خدماتی و فراهم شدن زمینه ها و بسترهای دسترسی بی واسط و آسان مردم با مدیران ارشد استانی و کشوری را از مصادیق شفافیت در مدیریت ها برشمرد.
نوین در عین حال تحقق این شاخص ها را زمینه ساز افزایش اعتماد میان شهروندان و کارگزاران نظام اعم از دولت و مجلس برشمرد و ابراز امیدواری کرد این هدف در کشور نهادینه شود.