شهر هوشمند، بستر شفافیت و کاهش فساد

بنیان گذار سازمان فن آوری و اطلاعات شهرداری و بانی اولیه طرح "شهر هوشمند" در تبریز، شهرداری و شهر الکترونیک و هوشمند را بستر و گام نخست ایجاد شفافیت در مدیریت شهری و کاهش فساد دانست.
"علی رضا نوین" که نامش به عنوان نخستین مدیر شهری در ایجاد و توسعه زیرساخت های شهر الکترونیک و شهرداری هوشمند در حوزه مدیریت شهری تبریز به ثبت رسیده است، با اعلام این مطلب افزود: امروز همه شهروندان و متخصصان مسایل شهری و مدیریتی به این نکته اذعان و باور دارند که عصر فعلی و دهه های آتی، دوره مدیریت و سازمان های هوشمند و دوره الکترونیک است و از این رو برنامه ریزی های کلان و جامعی برای عقب نماندن از قافله پیشرفت و ایجاد زیرساخت های اولیه دنیای هوشمند، اقدامات و برنامه ریزی های جدی را در دستور کار قرار داده اند.
وی گفت: امروز شهرداری و شوراها به عنوان اصلی ترین و مهم ترین دستگاه های خدمات رسان به شهر و شهروندان، به منظور ارایه خدمات سریع، شفاف و به روز به مردم، چاره ای جز حرکت به سمت برخورداری و استفاده از زیرساخت های شهر هوشمند و الکترونیکی کردن خدمات خود ندارند و این موضوع به یکی از مهم ترین الزامات مدیریتی در عصر حاضر تبدیل شده است.
نوین در ادامه با تاکید بر نهادینه شدن موضوع شهر هوشمند در شهرداری تبریز نیز گفت: این که تمامی خدمات شهرداری باید در بستر شهر الکترونیک به مردم ارایه شود، امری جدی و احتناب ناپذیر است و خوشبختانه این هدف، با توجه به ایجاد زیرساخت های اولیه نظیر مرکز دیتاسنتر شهرداری، فیبرنوری اختصاصی و طرح ها و برنامه های تخصصی اجرا شده در سال های قبل، با کم ترین مشکل و به سرعت قابل تحقق است.
وی در عین حال با ابراز تاسف از راکد ماندن مرکز دیتاسنتر شهرداری تبریز طی سال های اخیر افزود: هزینه ها، تلاش ها و برنامه ریزی های گرانسنگی در دوره های قبلی مدیریت شهرداری برای ایجاد و راه اندازی این مرکز به عنوان اتاق فرمان شهر و بستر تحقق برنامه های شهر هوشمند و شهرداری الکترونیک صرف شده و امروز در صورت استفاده درست از این امکانات، آرمان شهر هوشمند در تبریز به راحتی قابل تحقق خواهد بود.