علیرضا نوین:

احیای هویت تاریخی تبریز اولویت اول من است.
شهردار اسبق تبریز، تلاش برای احیای هویت معماری و تاریخی تبریز و اعتلای دوباره جایگاه این شهر را اولویت اصلی خود در صورت ورود به مجلس آتی اعلام کرد.
علیرضا نوین گفت: تبریز به عنوان یکی از اصیل ترین شهرهای ایران با سابقه و قدمتی تاریخی و کهن، نیازمند احیای دوباره هویت تاریخی خویش است و من امیدوارم این هدف در قالب برنامه ای جامع و مدون در دستور دولت و مجلس قرار گیرد.
وی افزود: معماری و هویت شهری تبریز نیازمند بازنگری و ساماندهی مجدد و مبتنی بر اصول معماری و شهرسازی است و در صورت ورود به پارلمان، برنامه های راهبردی خود را با کمک همکارانم عملیاتی خواهم کرد.
نوین در عین حال گفت: تبریز با توجه به سابقه تاریخی کهن در حوزه معماری و هویت تاریخی، مستعدترین شهر برای بازآفرینی های شهری است و من امیدوارم بعد از موفقیت در انتخابات، بتوانم برنامه هایی که در این حوزه تدوین کرده ام، عملیاتی کنم.