علیرضا نوین:

"اعتماد" و "احترام" باید به روابط مردم و حاکمیت بازگردد
کارشناس برجسته مسایل شهری تلاش برای اعتمادسازی مجدد میان مردم و مسوولان را اصلی ترین وظیفه کارگزاران دانست.
"علیرضا نوین" گفت: مدیران، کارکنان و پرسنل دولت و حاکمیت به عنوان مجری سیاست ها و مصوبات مجلس و نهادهای بالادستی، نقش واسط و رابط میان جاکمیت و مردم را بازی می کنند و هرگونه خدشه و بروز مشکل در روند تعاملات میان این ها، نتیجه ای جز بی اعتمادی نخواهد داشت.
وی با اعلام این که اعتماد و احترام متقابل میان مردم و مسوولان خدشه دار شده است، ترمیم و اصلاح این رابطه دوسویه را وظیفه جاکمیت و نهادهای تابعه آن دانست.
نوین گفت: متاسفانه امروز در سایه برخی سیاست های غلط از یک سو و عدوم شفافیت در برخی بخش های خدماتی، اعتماد و احترام متقابل میان مردم و مسوولان آسیب دیده و ضرورت دارد به منظور افزایش کارایی ها و نیز ارتقاء سطح مشارکت پذیری مردم در اداره کشور، دست به اصلاحات مدیریتی و حمایتی و نیز اعتمادسازی مجدد در این دو بخش زد.
وی ابراز امیدواری کرد این موضوع به عنوان یکی از اصلی ترین برنامه های مجلس و دولت در دستور کار قرار گیرد.