شهردار اسبق تبریز :

با مردم صادقانه و بی پرده صحبت خواهم کرد
کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوز انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو، صداقت و شفافیت را دو اصل گریزناپذیر در قبول مسوولیت خطیر نمایندگی مردم در نهاد رفیع مجلس ارزیابی و بر ضرورت توجه جدی و مداوم کاندیداهای مجلس و نمایندگان آتی تاکید کرد.
"علیرضا نوین" گفت: اهمیت و جایگاه نمایندگی مجلس که مسوولیتی تفویضی به واسطه رای مردم است، ایجاب می کند که نمایندگان با تکیه بر اصل صداقت و شفافیت، در کنار ایفای نقش وکالت مردم در پروسه قانون گذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین به عنوان اصلی ترین وظایف نمایندگان، مطالبه گری را سرلوحه کار خود قرار دهند و صادقانه و بی پرده با مردم سخن بگویند.
وی حرکت های تبلیغاتی و پوپولیستی و در کنار این ها، اظهارات و سخنان شعاری و احساسی در فضای انتخابات و نیز دوره نمایندگی را آفت مخرب در حیطه وظایف و مسوولیت های نظارتی نمایندگان ارزیابی و خاطرنشان کرد: در عصر حاضر، صداقت در رفتارها و عملکردها و شفافیت در گفتار و کارکردها، رمز ماندگاری و ارتقاء سطح اعتماد عمومی به مسوولان است و همه باید به این دو اصل توجه داشته باشیم.
نوین افزود: شخصا برای شعار دادن و حرکت های عوام فریبانه وارد انتخابات نشده ام؛ بلکه با تکیه برنامه ها و توان و ظرفیت های اجرایی و مدیریتی خود و در راستای حل مشکلات مردم، صادقانه، شفاف و بی پرده با مردم صحبت خواهم کرد، حتی اگر اظهارات و شفاف گویی من به مذاق عده ای از مسوولان و مدیران خوش نیاید.
وی در خاتمه ابراز امیدواری کرد با هوشمندی مردم در انتخاب کاندیداهای اصلح و دارای برنامه، زمینه برای ورود چهره های توانمند، اصلح و موثر به مجلس از حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو فراهم شود.