نماینده خنثی به درد تبریز نمی خورد!


"علیرضا نوین" با انتقاد از عملکرد خنثی و منفعل برخی نمایندگان در ادوار مختلف مجلس، انباشت مطالبات و مشکلات استان و شهر تبریز طی سال های اخیر را ناشی از برخی کم کاری ها و بی تفاوتی های نمایندگان به وظایف و مسوولیت های قانونی آن ها دانست.
وی طی گفت و گویی در پاسخ به این سوال که آیا امروز مجلس واقعا در رأس امور است یا نه؟ گفت: تردید نداشته باشید که مجلس، همانگونه که امام راحل فرموده اند، همیشه و در هر زمان، همچنان در رأس امور است و خواهد بود و نباید در فضای کنونی، اسیر برخی جوسازی ها و شانتاژهایی که هدفی جز ریختن آب به آسیاب دشمن و ناامید کردن مردم از کارکردها و جایگاه رفیع مجلس هستند شد.
نوین در ادامه با تاکید بر اینکه ضعف ها و قصورهای مجلس ارتباط مستقیم و محوری با رفتارها، کارکردها و عملکردهای نمایندگان آن دارد افزود: این که مجلس در برخی ادوار با ضعف های کارکردی و عملکردی مواجه بوده، ربطی به شأن مجلس و در رأس امور بودن و نبودن آن ندارد؛ بلکه ایراد و مشکل اصلی در توان، عملکرد ها و کارکردهای نمایندگانی است که در سایه عدم توانایی و تعهد نمایندگی، راهی مجلس می شوند و در این میان لازم است کسانی به مجلس راه یابند که هم در حد و اندازه های مجلس باشند و هم توانایی تصمیم سازی، قانون گذاری و نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی باشند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، لازمه داشتن مجلسی قوی، تاثیرگذار و مقتدر را ورود چهره ها و افراد توانمند، با برنامه، شجاع، جسور و کارآمد به مجلس دانست و بر ضرورت توجه و هوشیاری شهروندان و مردم در اقصی نقاط کشور به انتخاب کاندیداها و افراد کارآمد تاکید کرد.
شهردار اسبقَ در پایان تصریح کرد: معتقدم، این افراد هستند که به صندلی و کرسی نمایندگی مجلس هویت و اعتبار می بخشند، در حالی که بسیاری از افراد به دنبال آن بوده و هستند که با ورود به مجلس، هویت و اعتباری سیاسی و اجتماعی برای خود دست و پا کنند و این آغاز انحراف از معیار در فضای سیاسی کشور است.