فطر، عيد سربلندي مسلمين

يك بار ديگر و از پس يك ماه عبوديت و بندگي محض و خالصانه پروردگار ، رستاخيز اول مومنان و عيد سربلندي مسلمين از راه رسيد تا در انتهاي ماه ميهماني حضرت حق كه با پرهيز از گناه و معصيت همراه بود ، خط به خط اعمال و رفتار خويش را در ترازوي عدل و پاداش الهي قرار دهيم و در فطر نيكي‌ها ، به قدر بندگي ، از خوان رحمت خداوند روزي خود برگيريم.

ماه مبارك ميدان مسابقه براي تزكيه و تذهيب نفس بود، ميداني كه در بحبوحه آن ، هر كه بيشتر به خط بندگي و اخلاص نزديك‌تر شد ، برنده‌تر بود و هر كه كاهل تر و غافل‌تر ، زيانكارتر ؛ و زهي سعادت بزرگ براي مومناني كه توشه بسيار براي آخرت خويش از اين خوان معنوي و الهي برگرفتند و اينك در فطر نيكي‌ها و پاداش ، سبكبال‌تر از هميشه در مأواي دوست عاشقي را دوره مي‌كنند.
رمضان به پايان رسيد و اينك در عيد فطر ، بندگان برگزيده خدا با عطر شكوفه‌هاي فطرت پاك و آسماني خويش دوباره تازه مي‌شوند و در جشن قرب و بازگشت به حريم امن الهي ، خرسند از آمرزش و پذيرش ، نزول باران رحمت خداوندي را به نظاره مي‌نشينند.
رمضان امسال اما متفاوت‌تر و دردناك‌تر از هميشه دوران بود ، رمضان خونين غزه ، امسال دل هاي مسلمانان جهان را ريش ريش كرد ، قتل عام وحشيانه و صبوعانه رژيم جعلي صهيونيستي در غزه و شهرك شجاعيه طي 20 روز پاياني ماه مبارك رمضان امسال ، تا امروز بيش از 1200 كشته و 8 هزار زخمي و مجروح برجاي گذاشته كه بيش از 70 درصد آنان را كودكان مظلوم و بي دفاع و زنان و سالخوردگان غيرنظامي تشكيل مي‌دهند.
از غزه امروز چيزي جز درد و آه از فاجعه‌ای انسانی که اسف‌بارترین فاجعه تاریخ معاصر به شمار می‌رود نمي توان گفت ، از رمضان خونین غزه چيزي جز خون نامه‌ای که لکه ننگ جهانیان خاموش است نمي توان نگاشت ، با هيچ واژه و کلامي نمی‌توان از داغ سینه سوز پرپر شدن کودکان بی دفاع غزه شکوه کرد ، هيچ وجدان بیداری را تاب تحمل اين فاجعه نيست ، تن‌های نحیف کودکان غزه و بمب‌ها و موشک‌های چند تنی هيچ تناسبی با هم ندارند و در هيچ منشور و مرام‌نامه جنگی ، چنین نقشه جنگی تاييد نشده است ، اين فاجعه ، داغي ابدي بر دل مسلمين و ننگي ماندگار بر پيشاني مناديان خون‌ريزي و جنگ خواهد نشاند تا فطر امسال ، عيدي سياه براي مسلمانان جهان باشد.
به هر ترتيب ، رمضان 1435 ، رمضاني ديگرگون بود و فطر اين ماه خونين اسلام نيز ديگرگون ، عبادات و طاعات همه ميهمانان خوان كرم الهي مقبول درگاه حق.