جمعه ؛ مشت ها ، پاسخ بمب‌ها

از غزه امروز چه می‌توان گفت و نوشت جز درد و آه از فاجعه‌ای انسانی که اسف‌بارترین فاجعه تاریخ معاصر به شمار می‌رود؟ از رمضان خونین غزه چه می‌توان نگاشت جز خون نامه‌ای که لکه ننگ جهانیان خاموش است؟ با کدام واژه و کلام می‌توان از داغ سینه سوز پرپر شدن کودکان بی دفاع غزه شکوه کرد؟ کدام وجدان بیداری را تاب تحمل است؟ تن‌های نحیف کودکان غزه و بمب‌ها و موشک‌های چند تنی چع تناسبی با هم می‌توانند داشته باشند؟ کدام منشور و دستور و مرام‌نامه جنگی ، چنین نقشه جنگی را مهر تایید زده است؟

ارتش تا بن دندان مسلح و مجهز اسراییل ـ این فرزند نامشروع آمریکا و غرب ـ که پیش از این و علی‌رغم برخورداری از حمایت‌های کاملا آشکار آنان و نیز استفاده از بوق‌های کرکننده‌ی تبلیغاتی و رسانه‌‌ای لابی‌های صهیونیستی ، بارها و بارها و در جنگ‌های موسوم به 32 روزه ، 22 روزه و 8 روزه سنگین‌ترین شکست و سرخوردگی دهه‌های اخیر خود را از مقاومت متحمل شده و به زانو درآمده است ، این بار و در جنگ نا برابر دیگر ، نسل‌کشی تازه‌ای را آغاز کرده و جهان را در حیرت و بهت فر برده است ، غافل که این بار نیز حاصل کار جنایاتشان شکست دوباره خواهد بود.
غزه اگرچه طی روزهای گذشته و در سایه‌ی سکوت و مدارای شیخ‌نشینان عرب منطقه و سرمستی قصاب جدید اسراییلی ، نتانیاهوی منفور ،به آزمایشگاهی برای تست انواع و اقسام سلاح‌ها و بمب‌های جدید نظامی جهان تبدیل شده ، با این همه، آن‌چه امروز درس ایستادگی و عزت به جهانیان می دهد ، سینه‌ها و سرهای کودکان بی‌دفاعی است که با پذیرش داغ گلوله و بمب و در آغوش کشیدن خروارها آوار، مدال عزت را بر سینه‌ی فلسطین و غزه می نشانند.
غزه بارها ثابت کرده که انتفاضه‌ی سنگ و مقاومت کودکان و زنانش همیشه پیروز است و غریو مویه‌ی مادران غزه نشان داده که وارثان «شرم‌الشیخ» چیزی جز شرم تاریخی از آوردگاه نابرابر غزه نصیبی نخواهند برد.
جمعه روز قدس دیگری است ، روزی مهم در تاریخ مقاومت فلسطین از یک سو و حمایت معنوی و عملی ایران اسلامی از مقاومت ، روزی که ماندگارترین یادگار بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی ، حضرت امام خمینی ، بزرگ رهبر مرجعیت جهان تشیع به شمار می‌رود ، جمعه اما روز قدسی متفاوت تر از تمامی روز قدس‌های تاریخ است ، روزی که یک دنیا فریاد و یک جهان نفرت از حلقوم اسلام بر سر منادیان و سردمداران ظلم و خونریزی و حامیان استکباری اسراییل آوار خواهد شد ، جمعه روح کودکان شهید فلسطین و غزه شاهد و ناظر حضور یکپارچه و رهبری ایران و ایرانی در راهپیمایی خواهند بود که بی تردید ماندگارترین نمایش اعلام انزجار مسلمانان از جنایات صهیونیستی خواهد شد.
روز قدسی دیگر فرا رسیده است ، جمعه ، همچون سال‌هاي گذشته ، ملت ايران از هر رنگ و نژاد و زبان و قوميت و گروه و دسته حزبي و فارغ از هر رنگ و نژاد و قوم ، بی اعتنا به مرام نامه حزبی و جناحی , همه از پیر و جوان ، زن و مرد ، بازاری و دانشگاهی، راضی و ناراضی، کارگر و کارمند، به صحنه می آیند تا یک صدا فریاد بزنند مرگ بر اسراییل و مرگ بر آمریکا.
جمعه همه دوشادوش هم خواهند آمد ، یک صدا ، متحد ، با یک جهان نفرت تا مشت‌هایشان پاسخ بمب‌هایی باشد که با هرکدامشان کودکی در غزه پرپر شده است ...