روز قدس ، روز دفاع همه جانبه جهان اسلام از مقاومت فلسطين

روز قدس روز دفاع همه جانبه جهان اسلام از مقاومت مردم فلسطين و لبنان در برابر تجاوزگران صهيونيست است .

 آخرين جمعه ماه مبارك رمضان و همزمان با روز قدس ، حمايت و همراهي همه‌جانبه مسلمانان جهان به ويژه مردم نوع‌دوست ايران اسلامي از مقاومت ملت مظلوم فلسطين و لبنان ضروری است .
روز قدس يادگار گرانقدر و با ارزش بنيانگذار كبير جمهوري اسلامي ايران ، حضرت امام خميني (ره) است .
در اين روز جهان اسلام و ملت هميشه در صحنه ايران پرشورتر از سال‌هاي قبل در لبيك به نداي ملكوتي امام (ره) يك صدا و هم نوا با ملت فلسطين فريادهاي نفرت خود را بر سر غاصبان رژيم صهيونيستي و حاميان خونخوار آن خواهند ريخت تا گوش فلك و خواب زدگان غافل از رنج فلسطين و لبنان از خون خواهي سرشار از نفرت مسلمانان جهان كر شود.
روز قدس فرصتي براي تجديد ميثاق جهان اسلام با ملت مظلوم و در بند فلسطين و آرمان‌هاي ملتي است كه با انتفاضه سنگ و خون ، در برابر اشغال 60 ساله ايستاده‌اند و از حق تاريخي خود عدول نمي‌كنند.
حضور ميليوني مردم غيور ايران در راهپيمايي امسال روز قدس ، مشتي محكم بر موجوديت جعلي و پوشالي صهيونيسم جهاني و حاميان زبون آن خواهد بود .
قدس شريف برخلاف تلاش‌هاي مذبوحانه رژيم غاصب صهيونيسم ، از ديرباز مهد اديان الهي و آسماني بوده و تا هميشه تاريخ ملجاء و پناه آزادمردان و شيرزنان فلسطين خواهد بود.