آرامگاه صائب تبريزي؛ يك غفلت فرهنگي

آثار و ميراث تاريخي و فرهنگي هر ملت و كشوري به مثابه شناسنامه و هويت تاريخي و ميراث معنوي آن كشور از چنان درجه اهميت و اعتباري نزد مردم برخوردار است كه ملت‌ها به تكيه بر همين آثار و ميراث برجاي مانده اعتبار و قدمت تمدني و تاريخي و فرهنگي خويش را عيار سنجش قرار مي‌دهند.

تبريز و آذربايجان قهرمان كه در طول قرون و اعصار متمادي همواره به پيشگامي و پيشتازي در تمامي عرصه‌ها و حوزه‌ها شهره بوده و مفاخر بزرگ و آثار ماندگاري نيز از دل همين تبريز و آذربايجان در تاريخ ، فرهنگ و هنر سرزمين پهناور ايران سالامي به ثبت رسيده از آن دست مناطق و محدوده‌‌هاي تاريخي و جغرافيايي است كه سهمي ويژه در شكل‌گيري هويت ايراني اسلامي داشته و در هر حوزه و مقطعي ، نام و آثار اين گستره تمدني با بيش از 4 هزار سال قدمت تاريخي  ، در پيش چشم و نيز تذكره‌ها و منابع تاريخي مشهود است.
با تمام اين احوال ، آن‌چه بيش از هر چيز در دوره‌هاي متعدد تاريخي موجبات نگراني و رنجش علاقمندان به فرهنگ و هويت تاريخي اين مرز و بوم را فراهم آورده غفلت‌ها و بي‌توجهي‌هايي بوده كه بر مظاهر و آثار تاريخي فرهنگي روا داشته شده است.
صائب تبريزي شاعر و عارف نامي قرن دهم هجري و يكي از نام‌آوران تاريخ فرهنگ و ادب اين خطه و نيز ايران اسلامي از جمله نوادر تاريخ معاصر كشور به شمار مي‌رود كه به جهت تعلقش به تبريز و خلق آثار و اشعار بي‌بديل در حوزه ادبيات شهره عام و خاص است با اين حال اوضاع نابسامان آرامگاه اين شاعر نامي تبريزي در شهر اصفهان كه مدفن او به شمار مي‌رود موجبات نگراني اهالي فرهنگ و ادب و هنر را فراهم آورده است.
آرامگاه صائب اگرچه در شهر اصفهان واقع شده با اين حال به دليل انتساب اين شاعر و عارف نامي به تبريز ، نيازمند توجه و رسيدگي است به ويژه اين كه حقير در مشاهدات عيني و از نزديك شاهد و ناظر اين وضعيت نامناسب بودم.
متأسفانه آرامگاه صائب و سه فرزند و نوه فاضل او در شهر اصفهان در وضعيت اسف‌باري قرار دارد به طوري كه ايوان سنگفرش آن فرسوده ، نهر موجود در آرامگاه خشكيده و محوطه آن در وضعيت نامناسبي است ضمن آن كه ديوارهاي اطراف سنگ قبر با يادگاري نويسي‌هاي غيرمسوولانه و نيز آثاري از دود ناشي از آتش پوشيده شده است.
علاوه بر اين‌ها به دليل عدم توجه به نورپردازي مناسب ، اين آرامگاه به محلي امن و مناسب براي تجمع ولگردان و معتادان تبديل شده و لازم است مسوولان امر نسبت به مناسب‌سازي اين مجموعه اقدام عملي صورت دهند.
با وجود اين كه بخش فضاي سبز و درختان باغ صائب تبريزي توسط شهرداري اصفهان مديريت و نگهداري مي‌شوند با اين حال خود مقبره صائب و فرزندان و نوه وي به دليل نداشتن حصاري مناسب تقريبا زير پاي معتادان قرار گرفته و به دليل عدم توجه به اصول حفظ و مرمت روز به روز در حال تخريب و نابودي است.
متأسفانه چنين بي‌توجهي باعث شده است كه آرامگاه صائب تبريزي در بين ديگر آثار تاريخي و فرهنگي شهر اصفهان به هيچ وجه معرفي و شناخته شده نباشد و تقريبا هيچ گردشگر داخلي يا خارجي و حتي خود شهروندان اصفهاني از وجود اين آرامگاه در اصفهان بي خبر است.
وضعيت فعلي و نابسامان آرامگاه صائب تبريزي ايجاب مي‌كند اهالي و اصحاب فرهنگ و ادب و هنر استان و نيز مسوولان و متوليان امر خواست ضمن رايزني و انجام تعاملات دو جانبه زمينه را براي احياي دوباره اين آرامگاه و تبديل آن به يكي از جلذبه‌هاي گردشگري كشور فراهم كنند چرا كه اين اقدام حداقل كاري است كه فعالان اين حوزه مي‌توانند به عنوان اداي ديني ماندگار و نيز باقيات‌الصالحات فرهنگي انجام داده و نام خود را در تاريخ فرهنگ و ادب اين خطه براي هميشه به ثبت برسانند ؛ باشد كه چنين باشد.